Welcome to Language Training Academy website

พบกับหลักสูตรที่สร้างประสบการณ์และมีประสิทธิภาพกับเรา!

เรียนได้ทุกที่ / ทุกเวลา

ไม่ว่าระดับภาษาของคุณจะเป็นอย่างไร
– การเรียนกับคุณครูชาวต่างชาติของเราเป็นวิธีที่เร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเรียนรู้ภาษา
– บทเรียนส่วนตัวเหล่านี้มีให้บริการทุกที่และพร้อมสำหรับ 1-4 คน
โดยคุณครูจะให้ความสนใจตามความต้องการของคุณอย่างเต็มที่

เรียนเป็นกลุ่ม

เราสามารถจัดกลุ่มคน 2-4 คน (ครอบครัวเพื่อน ฯลฯ ) คุณสามารถเลือกสถานที่และเวลาเรียนได้

เรียนส่วนตัว

เพลิดเพลินไปกับชั้นเรียนส่วนตัว 1: 1
ข้อดีคือได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคุณครูสามารถทุ่มเทให้กับคุณได้ 100% ตลอดคาบเรียน

HOW WE CAN SERVE YOU

null

ออกแบบหลักสูตรด้วยตัวคุณเอง

เราจะเลือกหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ จาก 88 หัวข้อของเราที่แตกต่างกัน

null

เลือกคุณครูด้วยตัวคุณเอง

คุณครูชาวต่างชาติของเราผ่านการรับรองมาแล้ว

null

การประเมินก่อน และหลังเรียน

การประเมินทักษะ และความสามารถทางภาษาของนักเรียนรายบุคคล

คอร์สภาษาอังกฤษ


หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส


หลักสูตรภาษาจีน


หลักสูตรภาษาอิตาลี


หลักสูตรภาษาไทย


หลักสูตรภาษาเยอรมัน


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น


หลักสูตรภาษาสเปน